מערכות גילוי אש ומיגון אש פסיבי: הבדלים וקשרים

בטיחות אש היא נושא בעל חשיבות עליונה בכל מבנה, בין אם מדובר במבנה מגורים, מבנה ציבורי או מבנה תעשייתי. מערכות גילוי אש ומיגון אש פסיבי הן שתי אמצעים עיקריים המשמשים להפחתת הסיכון לשריפות ולמניעת התפשטותן.

מערכות גילוי אש

מערכות גילוי אש נועדות לזהות שריפה בשלביה המוקדמים, ובכך לאפשר פינוי מהיר של האנשים מהמבנה ופעולה מהירה לכיבוי האש. מערכות אלו מורכבות מגלאים שונים, כגון גלאי עשן, גלאי חום וגלאי גז, וכן ממרכז בקרה שמתריע על זיהוי שריפה.

סוגי מערכות גילוי אש

קיימים סוגים שונים של מערכות גילוי אש, הנבדלים ביניהם בטכנולוגיית הגילוי וביכולותיהן:

 • מערכות גילוי עשן: אלו המערכות הנפוצות ביותר. הן משתמשות בחיישנים המזהים חלקיקי עשן באוויר.
 • מערכות גילוי חום: אלו המערכות מתריעות על עלייה חריגה בטמפרטורה, דבר המצביע על אפשרות של שריפה.
 • מערכות גילוי גז: אלו המערכות מזהות גזים רעילים המופקים במהלך שריפה, כגון פחמן חד חמצני.
 • מערכות משולבות: אלו המערכות משלבות מספר טכנולוגיות גילוי, כגון עשן וחום, על מנת להגביר את רמת הדיוק והאמינות.

רכיבים עיקריים של מערכת גילוי אש

מערכת גילוי אש טיפוסית מורכבת מהרכיבים הבאים:

 • גלאים: אלו החיישנים המזהים עשן, חום או גז. קיימים סוגים שונים של גלאים, המותאמים לסוגים שונים של מבנים ולסוגים שונים של סיכונים.
 • מרכזת בקרה: לוח הבקרה של המערכת, אליו מגיעים כל האותות מהגלאים. מרכזת הבקרה מנתחת את האותות ומפעילה התראות במקרה של זיהוי שריפה.
 • אמצעי התראה: אלו האמצעים המודיעים על זיהוי שריפה, כגון צפירות, נורות מהבהבות או הודעות קוליות.
 • מערכות משלימות: מערכות אלו יכולות להיות מחוברות למערכת גילוי האש על מנת לפעול במקרה של שריפה, כגון מערכות כיבוי אוטומטיות, מערכות פיזור עשן או מערכות נעילת דלתות.

מיגון אש פסיבי

מיגון אש פסיבי מורכב ממאפיינים מבניים וחומרי בניין מיוחדים שנועדו להאט את התקדמות האש, למנוע התפשטות עשן ולשמור על יציבות המבנה במקרה של שריפה. דוגמאות למיגון אש פסיבי כוללות:

 • דלתות אש: דלתות עמידות בפני אש המונעות התפשטות אש ועשן בין חללים שונים במבנה.
 • קירות וחסמים עמידי אש: קירות וחסמים המונעים התמוטטות של חלקי המבנה במקרה של שריפה.
 • חומרי בניין מעכבי בעירה: חומרים שאינם נדלקים בקלות ומונעים התפשטות מהירה של האש.
 • מערכות פיזור עשן: מערכות המוציאות עשן מהמבנה ומאפשרות פינוי בטוח יותר של האנשים.

ההבדלים בין מערכות גילוי אש למיגון אש פסיבי

ההבדל העיקרי בין מערכות גילוי אש למיגון אש פסיבי הוא באופי פעולתם. מערכות גילוי אש פועלות באופן אקטיבי על ידי זיהוי שריפה והתראה עליה, בעוד שמיגון אש פסיבי פועל באופן פסיבי על ידי האטת התקדמות האש ומניעת התפשטותה.

הקשר בין מערכות גילוי אש למיגון אש פסיבי

למרות ההבדלים ביניהם, מערכות גילוי אש ומיגון אש פסיבי פועלים יחדיו להגברת בטיחות האש במבנה. מערכות גילוי אש מספקות התרעה מוקדמת על שריפה, המאפשרת פינוי מהיר של האנשים מהמבנה ופעולה מהירה לכיבוי האש. מיגון אש פסיבי מסייע להאט את התקדמות האש ולמנוע התפשטותה, ובכך מאפשר זמן נוסף לפינוי האנשים ופעולה לכיבוי האש.

חשיבות השילוב בין מערכות גילוי אש למיגון אש פסיבי

לכן, חשוב שכל מבנה יהיה מצויד הן במערכות גילוי אש והן במיגון אש פסיבי. שילוב זה מספק הגנה מקיפה יותר מפני שריפות ומגדיל משמעותית את הסיכויים להציל חיים ולמנוע נזק רכוש.

סיכום

מערכות גילוי אש ומיגון אש פסיבי הן שתי אמצעים חיוניים להבטחת בטיחות האש במבנים. הן פועלות יחדיו על מנת לזהות שריפות בשלביהן המוקדמים, להאט את התקדמותן ולמנוע התפשטותן. חשוב לוודא שכל מבנה יהיה מצויד בשתי מערכות אלו על מנת להגן על חיי אדם ועל רכוש.

שתפו את המאמר

מאמרים נוספים

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch

מערכות גילוי אש ומיגון אש פסיבי: הבדלים וקשרים

Share This Post

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch

דילוג לתוכן